საერთო ფონდის მეურვეში?

Სარჩევი:

საერთო ფონდის მეურვეში?
საერთო ფონდის მეურვეში?

ვიდეო: საერთო ფონდის მეურვეში?

ვიდეო: საერთო ფონდის მეურვეში?
ვიდეო: Trust Funds Explained in One Minute: Definition/Meaning, Examples and Tips 2023, სექტემბერი
Anonim

საერთო ფონდის მეურვეები არიან პასუხისმგებლები არიან ურთიერთდახმარების ფონდში არსებული ფასიანი ქაღალდების უზრუნველყოფაზე მეურვე და არა უშუალოდ თავად ფონდთან. ეს კეთდება თაღლითობის რისკის შესამცირებლად .

რა არის მეურვის როლი ურთიერთდახმარების ფონდში?

ბანკი ან სატრასტო კომპანია, რომელიც ინახავს ურთიერთდახმარების ფონდის აქტივებს, მათ შორის ფასიანი ქაღალდების პორტფელს ან მათ შესახებ რაიმე ჩანაწერს. მეურვე უზრუნველყოფს ფასიანი ქაღალდების დაცვას, მაგრამ არ აქვს როლი პორტფელის მართვაში .

ვინ დანიშნა მეურვე ურთიერთდახმარების ფონდში?

მეურვეს ნიშნავს მეურვეები ფიზიკური ფასიანი ქაღალდების შესანახად, ხოლო დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების მფლობელობაში ინახება დეპოზიტარში დეპოზიტარის მონაწილის მეშვეობით.მეურვე და დეპოზიტარები მუშაობენ AMC-ის ინსტრუქციებით, თუმცა რწმუნებულების საერთო ხელმძღვანელობით .

რა არის მეურვის როლი?

მეურვეს ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც აქტივების კარიბჭეს, რომლის ფუნქციაა ფულისა და აქტივების თვალყურის დევნება ანგარიშში შესვლისა და გასვლის; და მათ ევალებათ განახორციელონ ასეთი აქტივების რეგულარული ფინანსური შეფასება .

ვინ არის მეურვე ინდოეთში?

ინდოეთში, წამყვანი მეურვეები არიან Stock Holding Corp. of India, HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd. და ა.შ. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ფინანსური პირობების განყოფილებას .

What is the role of Mutual Fund Custodians?

What is the role of Mutual Fund Custodians?
What is the role of Mutual Fund Custodians?

გირჩევთ: